Phầm Mềm Đọc File PDF

0


Video này hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt phần mềm hay chương trình đọc file pdf. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai chương trình là Adobe Reader và Foxit Reader. Các tự lựa chọn phần mềm nào thích hợp cho mình, Foxit Reader thì nhẹ và gọn hơn và có giúp ghi chú trên file pdf.

Tag: phần mềm đọc file pdf 2015, Portable Document Format (File Format), foxit reader, phan mem pdf, adobe reader, doc file pdf, huong dan cai pdf, phan mem doc file pdf, mo file pdf

Xem thêm: https://thủthuậtt.vn/category/internet

Nguồn: https://thủthuậtt.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *